woensdag 21 oktober 2015

Type

Here I wanted to show everyone that it is possible to keep a collie looking like the Original!
In this picture you see,  left uppercorner is Blue Orchid of Beryon born in 1948
rightuppercorner is Glamourace Collies Viva las Vegas born in 2014...
bottom row from left to right is
Glamourace collies Flaming Star born in 2014, next to that Glamourace collies Vivien Leigh born in 2012, and next to that is Glamourace collies Judy Garland also born in 2012.


There is a lot of things going on in collieworld and in my opinion it is not Always for the good.
We try to preserve type, but also work on health issues and character.
Because everyone deserves a healthy happy and typey Collie

Met deze foto wil ik graag iedereen laten zien dat het mogelijk is om de collie te laten lijken zoals het echt hoort.
In deze foto zie je linksboven Blue Orchid of Beryon geboren in 1948.
Rechtsboven is Glamourace collies Viva Las Vegas geboren in 2014...
Onderste rij is van links naar rechts Glamourace collies Flaming Star, geboren in 2014, daarnaast Glamourace collies Vivien Leigh geboren in 2012 en daarnaast staat Glamourace collies Judy Garland ook geboren in 2012.

Er is veel gaande in collieland, en mijn mening is, dat dat niet altijd het beste is. Wij proberen om type vast te houden, maar vergeten hierbij gezondheid en karakter zeer zeker niet.
Omdat iedereen een gezonde vrolijke en rastypische collie verdiend

Geen opmerkingen:

Een reactie posten