zaterdag 17 februari 2018

Kc Winterswijk very great results

A little delay in the update of the site, but second half of januari we had the clubshow in Winterswijk.
We had great results, The Judge was ms Hassi Assenmacher Feijel for the collies and for the borzoi.
Lucky became best of breed and Emmy best opposite. Lucky won the FCI group 1.
Anna became best of breed and won FCI group 10
We are very happy to start the year with such super results.
Also we made it into the local newspaper with Lucky on a huge picture!!

Een klein beetje laat met het updaten van de website, maar in de tweede helft van januari zijn we weer naar de clubmatch in Winterswijk geweest. De keurmeester voor zowel de collies als de barzoi was mevr Hassi Assenmacher Feijel.
Lucky werd beste van het ras en Emmy beste teef. Lucky won ook FCI groep1.
Anna werd beste van het ras en beste FCI groep 1
We zijn superblij om het showjaar zo te kunnen beginnen.
En ook hebben we in het lokale nieuwsblad gestaan, met een enorme foto voor Lucky!!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten